Projekt:

Musik till utställningen
Den svenska historien

Historiska museet, Stockholm 2010

I maj 2010 öppnade Historiska Museet i Stockholm sin nya fasta utställning Sveriges Historia.

Till ett av utställningsrummen behövdes musik som den kan ha klingat i en svensk högre ståndsmiljö under 1200-talet. En förfrågan utgick till Ensemble Laude Novella: kan ni spela in lite svensk instrumentalmusik som fungerat i en högre ståndsmiljö på 1200-talet?

Dessvärre finns ingen sådan musik bevarad, den har nog heller aldrig funnits nedskriven på noter. Men med hjälp av kyrkomusik från svensk medeltid, skriven till S:t Eriks ära, skapade Ensemble Laude Novella ett antal instrumentala stycken där på ett för den tiden brukligt sätt den kyrkliga musiken omformas och återanvänds för nya syften.

Bl.a. har två estampier skapats av det kyrkliga materialet, en dansmusikform som karaktäriseras av sina korta improvisationer följda av en återkommande refräng.

Nyskriven renässansmusik

Danska dansare beställer musik av svenska musiker

bassa danza

Vid ett par tillfällen har den danske dansmästaren Jørgen Schou-Pedersen, en internationellt erkänd kännare av renässansens danser, av Ensemble Laude Novella beställt nyskriven musik till italienska renässansdanser.

I de gamla dansmanuskripten från 1400-och 1500-talet finns ibland bara anvisningarna till hur själva dansen ska framföras, hur stegen ska tas och hur många; ibland finns en del av musiken angiven: tenorstämman.

Men när en äkta italiensk Bassa danza ska dansas krävs både tenorstämma och en improviserad, mer rörlig överstämma.

Caterva, Consolata och Malum heter tre danser som är komponerade från grunden enligt den italienska renässansens regler. Lyssna också på hur Ensemble Laude Novella spelar renässansdanser komponerade på 1400-talet: Legiadra, Moza di Bischaie och Anello.