Collegium Musicum Aahusiensis ELNCD-0401: Cantate Domino

Musik i Åhus Mariakyrka

Audio CD: pris inkl. moms och porto inom Sverige: 150,- SEK
- Beställa via e-post - ange leveransadress!

Både som musiker och Åhusbor tycker vi att det år en ynnest och stor glädje att gå in i Mariakyrkan och fylla kyrkorummet med toner. 1997 tog Michael Dahlin initiativet till ett musikaliskt samarbete Åhusbor emellan. Tack vare honom har Collegium Musicum Aahusiensis musicerat i Mariakyrkan vid åtskilliga tillfällen under årens lopp, både vid gudstjänster och vid konserter.

Så föddes idén att spela in en del av det musikaliska materialet som Collegium Musicum Aahusiensis har arbetat med under åren, och det blev musik huvudsakligen från 1600-talet, främst från det nordtyska området, av komponister som Dietrich Buxtehude, Christian Geist, Franz Tunder och Heinrich Schütz.

Musiken på CD:n är tänkt att beledsaga oss genom kyrkoåret med en jublande start i advents- och juletid, och den kan mycket väl ha klingat i Åhus Mariakyrka redan för 300-400 år sedan...


UTE GOEDECKE sång, blockflöjt, violin
HANNA LARSSON sång, orgel
ANNIKA JOHANSSON sång, blockflöjt
PER MATTSSON violin, sång
STAFFI LONTOS orgel
MICHAEL DAHLIN sång, orgel


Inspelad i Åhus Mariakyrka, våren 2004 av Sveriges Radio Kristianstad.
Mixad och redigerad i Studio 3, Sveriges Radio Kristianstad av Per Mattsson, Ute Goedecke och Fredrik Brofalk
Musiktekniker Fredrik Brofalk
Grafisk form Åsa Björk www.textobild.info
Foto Per Mattsson

Skivan ges ut i samarbete mellan Åhus församling och ELN Records.


spårförteckning
next
två violiner :
Legrenzi Sonata
två sopraner, bas:
Rosenmüller, Kündlich groß
bas, två violiner:
Schütz, Herr nun lässet
sopran, eko:
Cima, O sacrum convivium
sopran, flöjt, violin:
Buxtehude, O fröhliche Stunden
sopran, fiol:
Hanff, Jag vill lova Herren
hela stycket
sopran, alt, tenor, bas:
Haßler, Lætentur cœli
sopran, alt:
Campra, Cantate domino
orgel solo :
Buxtehude, Passacaglia
sopran, bas, flöjt, violin:
Geist, Quam pulchra es
violin:
Brade, Coral
sopran, bas:
Schütz, Wann unsre Augen schlafen ein
sopran, alt, tenor, bas, två flöjter:
Ahle, Ifrån oss dagen skrider