Laude Novella

är en grupp professionella musiker som specialiserat sig på att framföra musik från medeltiden, mest från åren 1300-1500, den period som efterföljande generationer kommit att kalla Ars Nova, den nya konsten, men även musik från den tidiga renässansen. Laude Novella har sedan bildandet 1991, när Per Mattsson kom hem från Schola Cantorum i Basel, regelbundet framträtt med olika program i skiftande sammanhang; från domkyrkokonserter till konserter i lettiska borgruiner; från medeltida musikfestivaler i och utom Sverige till TV:s frukostprogram; från att spela för femåriga engelskspråkiga förskolebarn, till gästspel på ålderdomshem; m.a.o. så framför Laude Novella både sakral och profan musik för alla åldersgrupper och på de mest oväntade ställen. Ensemble Laude Novella har turnerat flitigt i Skåne, övriga Sverige och utomlands, i Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Italien, Lettland, Litauen, Ukraina, Ryssland, Marocko.
Ensemblens kärna består av Ute Goedecke (sång, blockflöjt och harpa), och Per Mattsson (medeltida fiddla, rebec och lira da braccio). Beroende på program kan ensemblens numerär utvidgas. Repertoaren är mestadels kontinental, eftersom de svenska källorna till medeltida musik är få. Laude Novella vill dock i alla sina program inkludera den musik som finns med anknytning till Norden, t.ex. från skolsångboken Piae Cantiones, tryckt 1582, vars innehåll dock har sina rötter i medeltiden. Laude Novella strävar i sina program efter klanglig och musikalisk omväxling, vilket uppskattats av vår publik.
Ute Goedecke och Per Mattsson är också medlemmar av Ensemble Mare Balticum, Musik i Syds pool för tidig musik, och frilansar dessutom med andra grupper i och utom Sverige med CD- och radioinspelningar. De har också stor erfarenhet som kursledare.

Ensemble Laude Novella finns representerad på CD och kassett.